افزایش حقوق مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد

خبرگزاری فارس: افزایش حقوق مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد

عبدالرضا عزیزی بعدازظهر امروز در نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با مدیران استان فارس اظهار داشت: زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد، در ابتدا موجب عدالتی نسبی در میزان حقوق و دستمزدها شد اما در حال حاضر با تغییر شرایط، موجب بی‌عدالتی شده است.وی افزود: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی سعی کرده‌اند در تمام طرح‌ها صدای اقشار گوناگون را بشنوند تا یک عدالت نسبی در پرداخت‌ها به وجود آید.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه، مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد حداقل 20 درصد افزایش دستمزد خواهند داشت.عزیزی با بیان اینکه رهبری نخستین کسی بود که فریاد اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را شنیدند، اظهار داشت: خروجی فریادهای ما تشکیل سازمان اجتماعی کشور با 300 میلیارد تومان اعتبار بود.


منبع این نوشته : منبع
مجلس ,اجتماعی ,کمیسیون ,اعضای ,اعضای کمیسیون ,اجتماعی مجلس ,کمیسیون اجتماعی ,کمیته امداد ,مستمری‌بگیران بهزیستی ,اعضای کمیسیون اجتماعی ,مجلس